Технології

Для забезпечення виконання покладених на нього функцій інститут використовує сучасні інформаційні та педагогічні технології. Зокрема, для забезпечення навчального процесу використовується віртуальне навчальне середовище на базі системи керування навчанням AТutor.

Програмне забезпечення розповсюджується по ліцензії GNU GPL, що дозволяє вільне використання та модифікацію під потреби замовника.
Система працює через веб-інтерфейс і не потребує встановлення додаткового клієнтського програмного забезпечення. Вимоги до серверного апаратного забезпечення помірні. Вимоги до серверного програмного забезпечення: веб-сервер, PHP, MySQL.

Програма підтримує стандарти обміну матеріалами SCORM 1.2 та QTI 2.1.Вона володіє розвинутими засобами для роботи з текстовим матеріалом, програмними симуляторами, спільної роботи над проектами, тестування й самооцінки, спілкування через відеоконференції, форуми, чати тощо.

Систему було суттєво доопрацьовано, адаптовано до існуючих навчальних задач, розширено додатковими модулями та покращено масштабованість.
Доопрацьована версія успішно застосовується для електронної підтримки навчання студентів ТНТУ. І з 2009 навчального року ця система є базовою для забезпечення освіти студентів за дистанційною формою навчання.