Мета діяльності

dyst-big

Центр електронного навчання є структурним навчальним і методичним підрозділом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (ТНТУ).

Основна мета ЦЕН – організація і підтримка в ТНТУ навчального процесу з використанням електронних освітніх технологій, що базуються на інформаційно-комунікаційних технологіях, для задоволення потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях з вищою освітою.