Мета діяльності

Інститут дистанційного навчання є структурним навчальним і методичним підрозділом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (ТНТУ).

Основна мета ІДН – організація і підтримка в ТНТУ навчального процесу з використанням дистанційних освітніх технологій, що базуються на електронних засобах, для задоволення потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях з вищою освітою.