Наші публікації

  • Костишин С. О., Карпінський М. П., Аляшевич Я. Імпортування тестових запитань у віртуальне навчальне середовище // Вісник Тернопільського державного технічного університету. Т. 12, №4. – Тернопіль, 2007. – С. 135-140.
  • Костишин С. О. Технічні аспекти задачі мотивації викладачів при використанні віртуального навчального середовища // Зб. праць Другої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: стан та перспективи розвитку». Київ, 2007. – С. 443-447.
  • Коноваленко І. В. Віртуальне навчальне середовище у Тернопільському державному технічному університеті // Зб. праць Другої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: стан та перспективи розвитку». Київ, 2007. – С. 156-163.
  • Костишин С. О. Впровадження системи дистанційного навчання // Праці дев’ятої всеукраїнської студентської наук. конференції з прикладної математики та інформатики (СНКПМІ-2006). – Львів, 2006. – С. 56-57.
  • Костишин С. О., Шкодзінський О. К. Метод та автоматизована система оцінювання ступеня впровадження навчальних курсів у віртуальному навчальному середовищі // Праці наук. -метод. конференції «Впровадження нових інформаційних технологій навчання». – Харків, 2007. – С. 100–104.
  • Ясний П.В., Шкодзинский О.К., Костышин С.О. Модель управления качеством обучения с использованием електронных учебных курсов // Материалы международной начно-практической конференции «Подготовка научных кадров и специалистов новой формации в свете инновационного развития государств» (30, 31 октября и 1 ноября 2010 г.). – Душанбе, 2010. – С.20-24.
  • Дячук С.Ф., Коноваленко І.В. Шкодзінський О.К. Віртуальне освітнє середовище ТНТУ на базі LMS ATutor // Міжнародний наук.-практичний семінар «Теорія і практика дистанційного навчання іноземних громадян: вітчизняний та міжнародний досвід» ХНУРЕ, 12 листопада 2014, С.11-15.
  • Шкодзінський О. К., Луцків М. М. Інтеграція хмарних сервісів у систему електронного навчання АТutor // Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019. – С.78.