Новини

Наказом №4/7-246 від 30.03.2017 ввести в дію Положення про визнання інформаційних ресурсів для електронного (дистанційного) навчання навчально - методичною працею. http://tntu.edu.ua/docs/Polozhennya_pro_vyznannya_informaciynyh_resursiv.pdf
2017-04-13 11:20
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у семінарі "Практичні аспекти використання елементів дистанційного навчання в рамках впровадження кредитно-модульної системи", який відбудеться 30 травня 2014 року в приміщені читального залу науково-технічної бібліотеки ТНТУ ім. І.Пулюя.   Програма:  
 • Відкриття семінару - Митник М.М. - перший проректор ТНТУ ім.І.Пулюя.
 • Мультимедійний курс "Українська мова для абітурієнтів" - Назаривич Л.Т.-доцент кафедри української мови та іноземних мов ТНТУ ім.І.Пулюя.
 • Мультимедійний курс "Математика для підготовчого відділення" - Козбур Г.В.-старший викладач кафедри математичних методів в інженерії ТНТУ ім. І.Пулюя.
 • Мультимедійний курс "Фізика: дистанційний підготовчий курс" - Скоренький Ю.Л.-завідувач кафедри фізики ТНТУ ім. І.Пулюя.
 • Обговорення доповідей, обмін досвідом.
2014-05-15 09:40
Наказ від 30.10.2013 № 1518 Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 1857/24389. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1857-13
2014-03-12 13:07
18 грудня 2013 року у приміщенні читального залу науково-технічної бібліотеки університету (корпус № 2) о 12:30 організувати роботу семінару для викладачів, науковців та аспірантів із розробки та використання технологій електронного навчання.

Програма семінару:

 • Відкриття семінару-Митник М.М.- перший проректор ТНТУ ім. І. Пулюя
 • Сертифікаційні вимоги до електронних навчальних курсів - Коноваленко І.В. -завідувач лабораторії дистанційного навчання ТНТУ ім. І. Пулюя
 • Проблеми забезпечення якості тестових завдань - Шкодзінський О.К.- директор ІДН ТНТУ ім І.Пулюя
 • Нові можливості системи дистанційного навчання ТНТУ - Луцків М.М. - інженер Ік. ІДН ТНТУ ім. І. Пулюя
 • Обговорення доповідей, обмін досвідом.
2014-03-12 11:54
Колектив Інституту дистанційного навчання щиро вітає всіх працівників і студентів ТНТУ з Новим роком. Бажаємо здоров'я, достатку, сімейного затишку і творчих успіхів. Дякуємо за вашу участь в розвитку дистанційного навчання в Університеті і сподіваємось на успішну й плідну співпрацю і в наступному році. З Новим роком!
2009-12-31 20:23
17 грудня 2009 р. о 14:30 в читальному залі НТБ ТНТУ відбудеться другий семінар «Практичні аспекти використання елементів дистанційного навчання в рамках впровадження кредитно-модульної системи». Запрошуються всі зацікавлені.
2009-12-17 20:22
Як завжди перед новим навчальним роком, оновлено версію системи дистанційного навчання. Основне нововведення – соціальні мережі. Детальніше про зміни.
2009-09-01 20:21
Вченою радою університету ухвалено Положення про Інститут дистанційного навчання Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (протокол №3 від 24 березня 2009 року)
2009-05-24 20:18
29 квітня 2009 р. о 14:30 в читальному залі НТБ ТДТУ відбудеться семінар «Практичні аспекти використання елементів дистанційного навчання в рамках впровадження кредитно-модульної системи». Запрошуються викладачі ТДТУ.
2009-04-29 20:20
23 квітня 2009 року наказом ректора оголошено набір на дистанційну форму навчання за чотирма напрямами:

 • 6.050101 «Комп’ютерні науки»;
 • 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»;
 • 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології»,
 • 6.050503 «Машинобудування» з професійною орієнтацією на спеціальність «Обладнання переробних і харчових виробництв»;
 • 6.030601 «Менеджмент»;
 • 2009-04-23 20:20