Новини

У березні розпочато наповнення сайту Інституту дистанційного навчання Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
2009-03-28 20:19
Наказом № 437-01 від 14 жовтня 2008 року ректора Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя створено Інститут дистанційного навчання Тернопільського державного технічного університету ім.Івана Пулюя
2008-10-14 20:17
Наказом №927 Міністерства освіти і науки України від 05 вересня 2008 року "Про запровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання у Тернопільському державному технічному університеті ім.Івана Пулюя" Отримано дозвіл на проведення навчання за дистанційною формою на усіх спеціальностях, ліцензованих в університеті.
2008-09-05 20:16