Основні завдання

Навчання студентів за дистанційною формою.

Розвиток і впровадження технологій дистанційного навчання в навчальний процес усіх рівнів освіти (професійної, довузівської, вищої, другої вищої та післядипломної).

Створення і розвиток банків інформаційних ресурсів навчального призначення, програмного забезпечення та інформаційних систем, електронних бібліотек.

Організація і проведення наукових досліджень і консультаційної діяльності, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання.

Розробка методичних, організаційних та технічних заходів із забезпечення навчального процесу за дистанційною формою навчання.

Участь у міжнародному співробітництві у сфері дистанційного навчання.