Напрями та форми

У 2014-2015 навчальному році на базі ТНТУ та його локальних центрів, організовується дистанційне навчання за наступними напрямами та формами:

1.Основна заочно-дистанційна - навчання з використанням дистанційних технологій за графіком навчання на заочній формі та паралельна - навчання паралельно до основної (денної) форми навчання для здобуття другої вищої освіти на напрями:

6.030601 “Менеджмент”;

6.050101 “Комп’ютерні науки”;

6.050102 “Комп’ютерна інженерія”;

6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”,

6.050503 “Машинобудування” з професійною орієнтацією на спеціальність “Обладнання переробних і харчових виробництв”;

Термін навчання 4 роки.

2. Продовження навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра за дистанційною формою на основі документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень за напрямом:

6.030601 “Менеджмент”,

6.050101 “Комп’ютерні науки”,

6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”,

Термін навчання 3 роки.

3. Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” у рамках набору на перепідготовку за другою вищою освітою на основі документу про вищу освіту у Центрі перепідготовки та післядипломної освіти університету за спеціальностями напряму 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” :

7.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами”;

7.092502 “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”.

Термін навчання 1,5 роки.

Навчання ведеться на підставі державної ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України, і відповідно до навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та Наказу №927 Міністерства освіти і науки України від 05 вересня 2008 року “Про запровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання у Тернопільському державному технічному університеті ім.Івана Пулюя”.

Після закінчення навчання видається диплом державного зразка.

Детальну інформацію про вступ на навчання в ТНТУ Ви можете отримати в розділі “Абітурієнту” на офіційній сторінці Тернопільського національного технічного університету ім.Івана Пулюя та у розділі “Порядок поступлення” нашого сайту.