Дистанційне навчання - це форма навчання, при якому надання студентам основної частини навчального матеріалу i значна частина взаємодії з викладачем, здійснюється з використанням сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій.
13 квітня
Наказом №4/7-246 від 30.03.2017 ввести в дію Положення про визнання інформаційних ресурсів для електронного (дистанційного) навчання навчально - методичною працею. http://tntu.edu.ua/docs/Polozhennya_pro_vyznannya_informaciynyh_resursiv.pdf
15 травня
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у семінарі "Практичні аспекти використання елементів дистанційного навчання в рамках впровадження кредитно-модульної системи", який відбудеться 30 травня 2014 року в приміщені читального залу науково-технічної бібліотеки ТНТУ ім. І.Пулюя.   Програма:  
  • Відкриття семінару - Митник М.М. - перший проректор ТНТУ ім.І.Пулюя.
  • Мультимедійний курс "Українська мова для абітурієнтів" - Назаривич Л.Т.-доцент кафедри української мови та іноземних мов ТНТУ ім.І.Пулюя.
  • Мультимедійний курс "Математика для підготовчого відділення" - Козбур Г.В.-старший викладач кафедри математичних методів в інженерії ТНТУ ім. І.Пулюя.
  • Мультимедійний курс "Фізика: дистанційний підготовчий курс" - Скоренький Ю.Л.-завідувач кафедри фізики ТНТУ ім. І.Пулюя.
  • Обговорення доповідей, обмін досвідом.